2019-12-04

Spotkanie informacyjno -konsultacyjne projektu Inkubator Dostępności w ramach Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych w Ostródzie.

3 grudnia 2019 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie Pan Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski przy współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Panią Wiesławę Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie zorganizował spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.


Podczas spotkania przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami dyskutowali o wyzwaniach w ramach nowej perspektywy finansowania UE na lata 2019-2027 w obszarze włączenia społecznego, a także poznali dobre praktyki w zakresie współpracy powiatowych społecznych rad i rady wojewódzkiej z samorządami. Zapoznali się z możliwości dofinansowania ze środków PFRON zadań i programów dla osób z niepełnosprawnościami oraz wysłuchali sprawozdania z V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który miał miejsce 10 października w Warszawie.

Nie mogło nas tam zabraknąć. W trakcie wydarzenia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opowiedział o możliwości pozyskiwania grantów, ze środków POWER, na innowacje społeczne w zakresie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej możliwości percepcji. Przedstawiliśmy założenia projektu Inkubator Dostępności i mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zaangażowania się w tworzenie innowacji społecznych.

ostr__da

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie