2019-12-16

Dzień 24 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie