2020-02-04

Kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

W dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Podczas spotkania Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęli ustalenia między innymi w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy realizują obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” - II etap. Szkolenie przeprowadzane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczy w nim łącznie 30 pracowników socjalnych (z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego).

Ponadto w trakcie posiedzenia RKE przyjęto plan pracy Komisji na rok 2020 oraz ustalano szczegóły dot. spotkania Członków RKE z uczestnikami szkolenia w TARR. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie