2006-07-31

Praca socjalna z klientem bezrobotnym. Aktywizacja zawodowa osoby długotrwale bezrobotnej.

Dwudniowe szkolenie dla pracowników socjalnych z OPS, odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1, w dniach 28 i 31 sierpnia 2006 r. więcej - szkolenia - nowe oferty szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie