2006-08-04

Szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu z DPS.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt.: Kontakt z trudnym klientem, mieszkańcem DPS – budowanie prawidłowych relacji. Praca w zespole – budowanie wsparcia na bazie zasobów wewnętrznych, ustalono kolejny termin w/wymienionego szkolenia w dniu 10.10.06 r. więcej - szkolenia - nowe oferty szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie