2020-06-24

Za nami egzaminy na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniach 25-26 czerwca 2020 r. odbyły się egzaminy dla pracowników socjalnych przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną działającą przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Gratulujemy wszystkim pracownikom socjalnym, którzy podjęli wyzwanie podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności, by w ten sposób móc jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania zawodowe!
„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” Benjamin Franklin
IMG_20200625_151122
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie