2006-08-05

JAK IM POMÓC? - NIEPEŁNOSPRAWNI NA OTWARTYM RYNKU PRACY.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń i warsztatów, kierowanym do kadry OPS, PCPR oraz PUP, realizującej zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji w dziale Szkolenia/realizacja programu


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie