2006-08-07

Szkolenie uzupełniające w zakresie rodzinnej specjalistycznej opieki zastępczej”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie zaprasza na szkolenie Szczegółowe informacje http://www.profamilia.pl/?a=strona&id=40
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie