2020-10-05

Przedłużenie II naboru wniosków w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, że termin II naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Moduł III Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zostaje przedłużony do dnia 7 października 2020 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się pod adresem: https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-tarcza-antykryzysowa-38/modul-3-kooperacje-przeciw-covid-po-wer-ii-nabor-189.html .

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie