2020-10-16

Rozpoczęła się superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Od dziś rozpoczęły się spotkania superwizyjne w formule zdalnej w 10 małopolskich gminach.

Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie współfinansowana z dotacji Wojewody Małopolskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Superwizja realizowana jest w 10 gminach: Gdów, Kłaj, Pcim, Rabka Zdrój, Sękowa, Skawina, Skrzyszów, Tymbark, Wielka Wieś i Zielonki,

Członkowie  wszystkich  10 Zespołów Interdyscyplinarnych uczestniczyć będą łącznie w 200 godzinach superwizyjnych.  

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie