2010-02-01

Szkolenie "Przemoc wobec dzieci - rola pracownika socjalnego w rozpoznawaniu zjawiska i szybkiej interwencji"

Szkolenie kierowane jest do pracowników OPS i PCPR. Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania przemocy wobec dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie