2010-02-23

Konferencja: "Polska dla rodziny- rodzina dla Polski"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z CRZL oraz Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus", ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji: "Polska dla Rodziny - Rodzina dla Polski" organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniach 9 - 10 marca 2010 roku.  

Jednym z celów przedsięwzięcia jest omówienie problematyki oraz dyskusja na temat jednego z najważniejszych wyzwań, wobec którego stoją kraje Unii Europejskiej, tj. polityki rodzinnej ułatwiającej godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Mamy nadzieję, iż Konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem, a co za tym idzie będziemy mogli spotkać się z Państwem 9-10 marca.

Z wyrazami szacunku
Zespół Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz zgłoszenia swojego uczestnictwa.
Informacje szczegółowe odnośnie programu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie konferencji: www.konferencja-crzl.pl

Udział w Konferencji wraz z akomodacją jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa, które dostępne są w zakładce "informacje organizacyjne".

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie