2010-02-24

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uzyskał zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na używanie Logo Europejskiego Roku 2010 - w związku z podejmowanymi działaniami w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Więcej informacji jak uzyskać zgodę na korzystanie z Logo Europejskiego Roku 2010 na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mps.gov.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie