2010-03-18

Szkolenie "Indywidualne podejście do pracy z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej"

Szkolenie kierowane jest do pracowników DPS. Celem zajęć jest nabycie biegłości w konstruowaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia. W wyniku szkolenia uczestnicy poznają strategie tworzenia planów wsparcia wobec różnorodnych grup podopiecznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie