2010-06-07

Klub Integracji Społecznej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

Fundacja „Leonardo” zaprasza poszukujących pracy mieszkańców Krakowa do Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo” na bezpłatne kursy (komputerowe, językowe, biurowe, przedsiębiorczości i inne), warsztaty społeczno-doradcze oraz porady psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. Udział w nich jest bezpłatny.
Klub Integracji Społecznej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” udziela wsparcia osobom bezrobotnym, osobom, które poszukują pracy, własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać innych ludzi w podobnej sytuacji życiowej.

Osoby, które do nas trafiają, są w różnym wieku: od 20-60 roku życia, mają różne wykształcenie, różną historię życiową. To, co ich łączy, to pragnienie własnego rozwoju. I nie chodzi tu tylko o rozwój zawodowych kompetencji, ale też o społeczny rozwój.

W ofercie KIS "Leonardo" znajdują się kursy edukacyjne: komputerowe, projektowania stron WWW, językowe, przedsiębiorczości, rękodzieła artystycznego, pracy biurowej i inne. Realizowane są także zajęcia warsztatowe związane z umiejętnościami poszukiwania pracy i z rozwojem kompetencji społecznych. Trzecim elementem składającym się na działania KIS "Leonardo" jest indywidualne poradnictwo specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego. W KIS można m.in. uzyskać pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnikom zapewniamy także dostęp do prasy z ofertami pracy oraz umożliwiamy wyszukiwanie takich ofert w Internecie. Nie bez znaczenia jest też atmosfera tego miejsca, które często staje się dla uczestników Klubu „drugim domem”. Odbywają się tu też różnego rodzaju spotkania nieformalne: świąteczne i nie tylko, od czasu do czasu także działania kulturalne.

Oferta Klubu "Leonardo" skierowana jest do osób będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków. Z powodów formalnych nie możemy zapraszać na zajęcia osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenia przedemerytalne, rentę strukturalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
Od czerwca tworzone będą nowe grupy. Zajęcia w ramach kolejne edycje kursów i warsztatów rozpoczynają się
w lipcu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (12) 263 00 88 lub osobiście: Kraków, ul. Krakusa 8, codziennie od 8.00 do 15.00.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej "Leonardo jest całkowicie bezpłatne. Klub funkcjonuje dzięki funduszom Gminy Miejskiej Kraków.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie