2010-06-23

Druga grupa dzieci wyjedzie na wypoczynek do Juraty

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie jest w trakcie organizacji drugiej grupy dzieci wraz z opiekunami z terenów dotkniętych powodzią na dwutygodniowy wypoczynek do ośrodka rządowego w Juracie.

W poniedziałek 28 czerwca 2010 r., o godzinie 15.12 z Dworca Głównego w Krakowie odjedzie grupa 74 osób do ośrodka wczasów rodzinnych w Juracie.
W wypoczynku weźmie udział  45 dzieci wraz z 23 opiekunami oraz sześcioosobowa kadra specjalistów w tym lekarz, pielęgniarka, psycholog i trzech pedagogów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie pedagogiczne i psychologiczne a także będą odpowiedzialni za organizację zajęć rekreacyjno- edukacyjnych.
 
W tej grupie uczestników wyjazdu znalazły się osoby z powiatów: brzeskiego - gmina Szczurowa, bocheńskiego – gmina Nowy Wiśnicz, gmina Bochnia, krakowskiego- gmina Liszki, gorlickiego- gmina Biecz.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pierwsza grupa, która wyjechała do Juraty w dniu 12 czerwca powróci do Krakowa 27 czerwca o godz. 13.18.
 
Kolejny turnus zaplanowany jest w połowie lipca 2010r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM oraz  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ponownie dziękuje Starostom, Wójtom, Burmistrzom oraz pracownikom szkół i ośrodków pomocy społecznej z poszkodowanych terenów za dotychczasową współpracę.
 
 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie