2010-07-08

Projekt wakacyjnym dla dzieci "ALE KOSMOS"

 Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta organizują wakacje dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat, mieszkających w nowohuckich osiedlach.

Ale kosmos !
Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne
Wakacje to czas najbardziej oczekiwany przez dzieci i młodzież. Jednak nie wszystkie z nich mają możliwość skorzystania z wyjazdów za miasto. Dlatego też Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta postanowiły zorganizować wakacje dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat, mieszkających w nowohuckich osiedlach, którzy ze względów finansowych lub z uwagi na brak urlopu rodziców w tym czasie, zdecydowaną większość wakacji spędzają „na osiedlu”.  
W odpowiedzi na te dające się zaobserwować problemy, organizatorzy proponują atrakcyjną i bezpieczną formę spędzania wakacyjnego czasu wolnego, która ma być alternatywą dla  podwórek, blokowisk, braku opieki i zainteresowania ze strony innych osób. Chcą też pokazać, iż wakacje spędzone w mieście wcale nie muszą być nudne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta
realizują podczas tegorocznych wakacji projekt ALE KOSMOS! Obejmujący cykl zajęć i wycieczek dla dzieci z Krakowa, a głównie z osiedli nowohuckich.
Projekt podzielony jest, ze względu na terminy i miejsca zajęć, na dwie tury:
I tura  od  12.07. do 23.07. - zajęcia w klubach:
- Aneks (os. Łuczanowice, ul. Mycielskiego 11)
- Jędruś (os. Centrum A bl. 6 A)
- Klub Ośrodka Kultury (os. Zgody 1)
- Herkules (os. Branice, ul. Tokarzewskiego 29)
- Pod Kasztanami (os. Kościelniki, ul. Płoszczyny 1)

Tydzień I
Dzień 1: Marsjanie i Marsjanki – zajęcia stacjonarne
Zajęcia organizacyjne, ułożenie przez dzieci i opiekunów regulaminu wakacji, zabawy z cyklu poznajmy się, zabawa w „Kosmiczne skojarzenia”, nauka i budowanie układu planetarnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Ziemi i Słońca,  Czym możemy pochwalić się w kosmosie ? – rozmowa, zbieranie pomysłów na temat czym Polska lub wszyscy Ziemianie możemy pochwalić się w kosmosie, zabawy integracyjne. Zajęcia mają na celu wzajemne poznanie się uczestników i wprowadzenie w charakter projektu.

Dzień 2: Kosmiczny odlot  – wyjście
Wyjście na seans filmowy do kina 3D Orange IMAX na wybrany film.

Dzień 3: Nowa Huta – ale Kosmos ! – zajęcia stacjonarne
Rozmowa z uczestnikami zajęć na tematy związane z patriotyzmem pojmowanym lokalnie, jako najbliższe znane dziecku otoczenie tj. dom, podwórko, szkoła.
Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda z nich będzie miała za zadanie przedstawienie w graficzny sposób „swojej Małej Ojczyzny”. Zbiorowe prace na dużym formacie będą prezentowane w poszczególnych klubach podczas trwania wakacji. Zajęcia o charakterze patriotyczno – edukacyjno – plastycznym.

Dzień 4: Kosmos pod lupą – wyjście
Wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego UJ. W programie prelekcja prezentująca popularne obiekty na niebie (gwiazdy, planety, komety, meteory, mgławice) i wyjaśniająca teorię interesujących zjawisk astronomicznych (np. zaćmień, zakryć gwiazd, przejść planet na tle tarczy Słońca). Zajęcia o charakterze edukacyjnym.

Dzień 5: Gwiezdne wojny – zajęcia stacjonarne
Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny kosmiczne. Każda z nich będzie miała za zadanie wybranie planety, przygotowanie herbu swojej drużyny oraz okrzyku wojennego. W programie m. in.: zawody sportowe, konkurencje sprawnościowe oraz turnieje międzyklubowe. Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym w plenerze (w przypadku niepogody - zajęcia klubowe).

Tydzień 2
Dzień 6: Kosmiczne opowieści – zajęcia stacjonarne
Wspólne wymyślenie kosmicznej historii. Opiekun rozpoczyna opowiadanie, a następnie każde dziecko po kolei dopowiada kilka zdań, budując w ten sposób nowy fantastyczny świat. Historia powinna zawierać opisy planety, która jest miejscem rozgrywania  się całej historii, ufoludków, które ją zamieszkują, ich wyglądu, ubiorów, domów, statków kosmicznych którymi podróżują, roślinności, zwierząt itp. Bardzo istotne w tym zadaniu jest to, aby dzieci kontynuowały pomysł poprzednika, a nie modyfikowały go pod swoją wizję. Po zakończeniu opowieści uczestnicy wspólnie przelewają na papier świat, który stworzyli w wyobraźni. Zajęcia o charakterze artystyczno – twórczym.

Dzień 7: Nasz kosmos – wyjście
Zajęcia muzealne w Ogrodzie Doświadczeń, na terenie którego znajduje się model Układu Słonecznego. W oparciu o ten model uczniowie poznają trójwymiarową budowę układu planetarnego, zwiększają swoją wiedzę o planetach i zjawiskach związanych z ich ruchem. Lekcja prowadzona jest przez pracownika Ogrodu i dostosowana do wieku uczestników –  dla dzieci młodszych lekcja ma formę teatrzyku. 
Zajęcia o charakterze edukacyjnym w plenerze.

Dzień 8: Kosmiczni przebierańcy – zajęcia stacjonarne
Zajęcia są etapem przygotowań do wielkiego balu przebierańców. Dzieci będą miały za zadanie wykonanie elementów swoich strojów na bal tj. masek, kostiumów, eksponatów, a także przygotowanie dekoracji. Elementy będą wykonywane z bibuły, kartonu, folii aluminiowej itp. Zajęcia plastyczne o charakterze artystyczno – twórczym.

Dzień 9: Z wizytą u Ziemian – wyjście

Wycieczka do Parku Archeologicznego w Bochni – zwiedzanie osady i udział w  warsztatach rzemieślniczych: Zagrodzie Garncarki i  Zagrodzie  Zielarki. Warsztaty rzemieślnicze to doskonały sposób na aktywne poznanie średniowiecznego rzemiosła, poprzez np. własnoręczne lepienie glinianych naczyń czy też uczestniczenie w pracach zielarki. Zajęcia o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym.

Dzień 10: Bal nie z tej  Ziemi – zajęcia stacjonarne
Na zakończenie projektu odbędzie się bal dla dzieci, przebranych za przybyszów z innej planety, w strojach wykonanych przez siebie na wcześniejszych zajęciach. W trakcie zabawy odbędzie się konkurs wiedzy o kosmosie, którą uczestnicy zdobyli w trakcie trwania wakacji.


II tura  od  2.08. do 13.08. - zajęcia w klubach:
Jedność (os. Wolica, ul. Drożyska 3 c)
Karino (os. Chałupki, ul. Truskawkowa 4)
Krzesławice (os. Krzesławice, ul. Wańkowicza 17)
Wersalik (os. Ogrodowe 15)

Dzień 1: Marsjanie i Marsjanki – zajęcia stacjonarne
Zajęcia organizacyjne, ułożenie przez dzieci i opiekunów regulaminu wakacji, zabawy z cyklu poznajmy się, zabawa w „Kosmiczne skojarzenia”, nauka i budowanie układu planetarnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Ziemi i Słońca,  Czym możemy pochwalić się w kosmosie ? – rozmowa, zbieranie pomysłów na temat czym Polska lub wszyscy Ziemianie możemy pochwalić się w kosmosie, zabawy integracyjne. Zajęcia mają na celu wzajemne poznanie się uczestników i wprowadzenie w charakter projektu.

Dzień 2: Kosmiczny odlot  – wyjście
Wyjście na seans filmowy do kina 3D Orange IMAX na wybrany film.

Dzień 3: Kosmos pod lupą – wyjście
Wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego UJ. W programie prelekcja prezentująca popularne obiekty na niebie (gwiazdy, planety, komety, meteory, mgławice) i wyjaśniająca teorię interesujących zjawisk astronomicznych (np. zaćmień, zakryć gwiazd, przejść planet na tle tarczy Słońca). Zajęcia o charakterze edukacyjnym.

Dzień 4: Nowa Huta – ale Kosmos ! – zajęcia stacjonarne

Rozmowa z uczestnikami zajęć na tematy związane z patriotyzmem pojmowanym lokalnie, jako najbliższe znane dziecku otoczenie tj. dom, podwórko, szkoła.
Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda z nich będzie miała za zadanie przedstawienie w graficzny sposób „swojej Małej Ojczyzny”. Zbiorowe prace na dużym formacie będą prezentowane w poszczególnych klubach podczas trwania wakacji. Zajęcia o charakterze patriotyczno – edukacyjno – plastycznym.

Dzień 5: Gwiezdne wojny – zajęcia stacjonarne
Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny kosmiczne. Każda z nich będzie miała za zadanie wybranie planety, przygotowanie herbu swojej drużyny oraz okrzyku wojennego. W programie m. in.: zawody sportowe, konkurencje sprawnościowe oraz turnieje międzyklubowe. Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym w plenerze (w przypadku niepogody - zajęcia klubowe).

Tydzień 2
Dzień 6: Kosmiczne opowieści – zajęcia stacjonarne
Wspólne wymyślenie kosmicznej historii. Opiekun rozpoczyna opowiadanie, a następnie każde dziecko po kolei dopowiada kilka zdań, budując w ten sposób nowy fantastyczny świat. Historia powinna zawierać opisy planety, która jest miejscem rozgrywania  się całej historii, ufoludków, które ją zamieszkują, ich wyglądu, ubiorów, domów, statków kosmicznych którymi podróżują, roślinności, zwierząt itp. Bardzo istotne w tym zadaniu jest to, aby dzieci kontynuowały pomysł poprzednika, a nie modyfikowały go pod swoją wizję. Po zakończeniu opowieści uczestnicy wspólnie przelewają na papier świat, który stworzyli w wyobraźni. Zajęcia o charakterze artystyczno – twórczym.

Dzień 7: Nasz kosmos – wyjście
Zajęcia muzealne w Ogrodzie Doświadczeń, na terenie którego znajduje się model Układu Słonecznego. W oparciu o ten model uczniowie poznają trójwymiarową budowę układu planetarnego, zwiększają swoją wiedzę o planetach i zjawiskach związanych z ich ruchem. Lekcja prowadzona jest przez pracownika Ogrodu i dostosowana do wieku uczestników –  dla dzieci młodszych lekcja ma formę teatrzyku. 
Zajęcia o charakterze edukacyjnym w plenerze.

Dzień 8: Kosmiczni przebierańcy – zajęcia stacjonarne
Zajęcia są etapem przygotowań do wielkiego balu przebierańców. Dzieci będą miały za zadanie wykonanie elementów swoich strojów na bal tj. masek, kostiumów, eksponatów, a także przygotowanie dekoracji. Elementy będą wykonywane z bibuły, kartonu, folii aluminiowej itp. Zajęcia plastyczne o charakterze artystyczno – twórczym.

Dzień 9: Z wizytą u Ziemian – wyjście

Wycieczka do Parku Archeologicznego w Bochni – zwiedzanie osady i udział w  warsztatach rzemieślniczych: Zagrodzie Garncarki i  Zagrodzie  Zielarki. Warsztaty rzemieślnicze to doskonały sposób na aktywne poznanie średniowiecznego rzemiosła, poprzez np. własnoręczne lepienie glinianych naczyń czy też uczestniczenie w pracach zielarki. Zajęcia o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym.

Dzień 10: Bal nie z tej  Ziemi – zajęcia stacjonarne
Na zakończenie projektu odbędzie się bal dla dzieci, przebranych za przybyszów z innej planety, w strojach wykonanych przez siebie na wcześniejszych zajęciach. W trakcie zabawy odbędzie się konkurs wiedzy o kosmosie, którą uczestnicy zdobyli w trakcie trwania wakacji.

Projekt realizowany przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.
 
 
logo
 
Dział Imprez i Promocji
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków tel. (12) 644 68 10 wew. 23
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie