2010-07-14

"Krakowski transport bez tajemnic"- broszura informacyjna dla Seniorów

W ramach unijnego projektu AENEAS realizowanego przy Urzędzie Miasta w Krakowie została opracowana i wydana broszura dla osób starszych: Krakowski Transport Bez Tajemnic.
Broszurę można bezpłatnie odbierać w budynkach Urzędu Miasta Krakowa jak również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej przy ul. Piastowskiej 32 w pokoju nr 9.

Jest również możliwość pobrania elektronicznej wersji broszury pod adresem:

http://www.aeneas-project.eu/docs/KrakowBrochure.pdf
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie