2010-07-28

Szkolenie "Praca z mieszkańcem DPS nadużywającym alkoholu"

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników Domów Pomocy Społecznej w zakresie metod pracy z mieszkańcami nadużywającymi alkoholu Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie