2006-08-24

"Kondycja małopolskiej rodziny a rekomendacje dla rozwoju polityki prorodzinnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej serdecznie zapraszają na konferencję wojewódzką pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małopolska Rada Polityki Prorodzinnej serdecznie zapraszają na konferencję wojewódzką pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Janusza Sepioła 
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz samorządowych, specjalistów realizujących zadania z zakresu polityki prorodzinnej oraz liderów organizacji pozarządowych. Mamy nadzieja, że konferencja będzie miejscem dyskusji i refleksji nad sytuacją rodzin i kształtem polityki prorodzinnej w Małopolsce. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z demograficznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi uwarunkowaniami funkcjonowania rodzin, zagrożeniami dla rodziny, profilaktyką, a także rekomendacje dla rozwoju polityki prorodzinnej. 
Konferencja odbędzie się w dniu 13 września 2006 r., od godz. 10:00 w auli Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum", przy ul. Kopernika 26, w Krakowie.
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 012 422- 06, do dnia 06.09.2006 r.
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie