2006-08-31

Szkolenie dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych "W stronę dojrzałości"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym nawiązującym do procesu usamodzielniania wychowanków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych. Celem spotkań jest przygotowanie merytoryczne kadr do pracy z wychowankiem w kierunku doskonalenia kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, po opuszczeniu placówki.
 
Spotkania warsztatowe odbędą się w następujących terminach:
 
  3. 10. 2006r. 9.00 – 15.00            "Dojrzałość nie jedno ma imię"
17. 10. 2006r. 9.00 – 15.00            "Od iluzji do rzeczywistości– Ja wobec siebie, inni wobec mnie"
27. 10. 2006r. 9.00 – 15.00            "Między pragnieniem a potrzebą"
14. 11. 2006r. 9.00 – 15.00            "Usamodzielnienie u progu dojrzałości - praca z rodziną"
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kart zgłoszenia na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Radziwiłłowska 1, 31 – 026 Kraków, lub fax 012 422 060 36 do  dnia 18.09.2006 roku.
O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie