2006-11-14

Szkolenie dla pracowników PCPR-ów pracujących z rodzinami zastępczymi.

Zapraszamy do udziału w dwudniowym cyklu szkoleniowo - warsztatowym w ramach projektu "Koordynacja zastępczego rodzicielstwa" nt. "Doskonalenie metod pracy z rodziną biologiczną"

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w kierunku kształtowania i umacniania postaw rodzicielskich.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia UNICORN, przy ul. Kopernika 19 E w Krakowie, w terminach:

 

30.11.2006 - w godz. 9:30 - 14:30

14.12.2006 - w godz. 9:30 - 14:30

 

Wypełnioną kartę zgłoszeń proszę przesłać do ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do 21.11.2006 r., lub pod  nr fax. 012 422-06-36.

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie