2007-03-15

Eksperci radzą …

W ramach realizacji projektu wypracowania rozwiązań ograniczających ubóstwo dzieci i młodzieży oraz transmisję biedy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej kontynuuje projekt badawczy…
Są nim badania jakościowe. Wykorzystujemy w nich technikę zogniskowanych wywiadów grupowych (focus group interview). Na spotkaniach zaproszeni eksperci, przedstawiciele różnych środowisk, pomogą nam zdiagnozować aktualną sytuację i wskazać najważniejsze problemy związane z ubóstwem dzieci i młodzieży.
W ubiegłym roku zostało już przeprowadzone sześć takich spotkań z następującymi grupami zawodowymi:  pracownikami jednostek pomocy społecznej,  poradni psychologiczno – pedagogicznych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych.
W najbliższym czasie odbędzie się jeszcze cztery tego rodzaju spotkania dyskusyjne z ekspertami. Zaproszeni na nie zostaną przedstawiciele następujących środowisk:
  •  dyrektorzy szkół podstawowych
  •  dyrektorzy szkół gimnazjalnych
  •  kuratorzy sądowi
  •  przedstawiciele Policji
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie