2007-03-19

"Doskonalenie metod pracy z rodziną zastępczą"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „Koordynacja zastępczego rodzicielstwa” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowo – warsztatowym „Doskonalenie metod pracy z rodziną zastępczą”
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracujących z rodzinami zastępczymi. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy z rodzina zastępczą w zakresie terapii systemowej oraz zjawiska przemocy.
 
Zajęcia odbędą się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Radziwiłłowska 1,  w terminach:
23.04.2007r.  w godz. od 9:00 do 15:00 – „Terapia systemowa rodzin – cz. I”
21.05.2007r.  w godz. od 9:00 do 15:00 – „Terapia systemowa rodzin – cz. II”
19.06.2007r. w godz. od 9:00 do 15:00 – „Praca z rodziną zastępczą dziecka dotkniętego przemocą”
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 50 zł.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu trzydniowego cyklu szkoleniowo – warsztatowego, w wymiarze 24 godzin.
Wypełnioną kartę zgłoszeń proszę przesłać pocztą na adres ROPS w terminie do 16.04. 2007r. lub pod nr fax 012-422-06-36 oraz wpłaty na konto:
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie