2007-03-22

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ROPS informuje, że zawarł umowę z Magdaleną Pozarzycką – realizacja szkolenia "Profilaktyka wypalenia zawodowego" w ramach projektu pn: Reorganizacja dps w oparciu o model duński. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki na usługę szkoleniową, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr164, poz. 1163 z póz. Zm.)
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie