2007-06-20

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko – referent administracyjny (nr ref. ROPS /110-2/07)
Stanowisko – referent administracyjny (nr ref. ROPS /110-2/07)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany
Pan: Bartosz Bierowiec zamieszkały w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną dla tego stanowiska.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie