2006-06-02

Nagrody specjalne w zakresie pomocy społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród  należy składać do wojewodów w terminie do 31 lipca 2006 roku.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie