2007-06-26

Cykl szkoleniowo -warszatowy "W stronę dojrzałości"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował II - edycję  cyklu szkoleniowo - warsztatowego „W stronę dojrzałości”, nawiązującego do procesu usamodzielnienia wychowanków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych. Celem spotkań jest przygotowanie merytoryczne kadr do pracy z wychowankiem w kierunku doskonalenia kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, po opuszczeniu placówki.
Spotkania warsztatowe odbędą się w następujących terminach:
 
11. 09. 2007r., w godz. 9.00 – 15.00  „Dojrzałość nie jedno ma imię.”
25. 09. 2007r.,w godz.  9.00 – 15.00  „Od iluzji do rzeczywistości – Ja wobec siebie, inni wobec mnie.”
09. 10. 2007r.,w godz.  9.00 – 15.00  „Między pragnieniem a potrzebą.”
23. 10. 2007r.,w godz.  9.00 – 15.00  „Usamodzielnienie u progu dojrzałości - praca z rodziną”
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120 zł.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowo – warsztatowego, w wymiarze 32godzin.
Wypełnioną kartę zgłoszeń proszę przesłać pocztą na adres ROPS w terminie do 10.09. 2007r. lub pod nr fax 012-422-06-36 oraz wpłaty na konto:
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
 
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie