2007-07-03

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Referent ds. zabezpieczenia społecznego (nr ref. ROPS /110-4/07) – miejsce pracy: OŚWIĘCIM

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani: Sylwia Wiśniowska zamieszkała w Oświęcimiu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną dla tego stanowiska.
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  • Ewa Cudak, Alwernia
  • Beata Szpila, Alwernia
  • Sylwia Wiśniowska-Gensieniec, Oświęcim
LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH
  • Sabina Filipek, Spytkowice – brak własnoręcznych podpisów
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy „Referent ds. zabezpieczenia społecznego” (nr ref. ROPS/110-4/07) do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
  • Beata Szpila, Alwernia
  • Sylwia Wiśniowska-Gensieniec, Oświęcim
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie