2007-09-20

Fundacja "PLUS" zaprasza na specjalistyczne szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM SZKOLENIU dla specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami realizowanym w ramach międzynarodowego projektu „Take a New Look!  International and Innovative model of work for staff educating parents of children with special needs”.

 

Założeniem szkolenia jest odpowiedź na ważne aspekty kontaktu i pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych:

 • budowanie dobrej współpracy z rodzicami
 • udzielanie wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z silnymi emocjami rodziców
 • duże napiętrzenie problemów w całej rodzinie i konieczność pomocy rodzicom w ich rozwiązaniu
 • pokonywanie trudności komunikacyjnych
 • kontakt „na odległość” wynikający z nie zawsze możliwego dojazdu rodziców na spotkanie

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi (począwszy od konkretnych metod i technik pracy a skończywszy na nowym spojrzeniu na tę problematykę i inspiracji do budowania własnych rozwiązań), pomocnych w doskonaleniu własnego warsztatu pracy i rozwiązywaniu trudności wynikających ze specyfiki tej dziedziny pracy.

 

Program szkolenia stanowi rezultat pracy międzynarodowego zespołu, składającego się z profesjonalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami oraz specjalistów w zakresie edukacji dorosłych i nowoczesnych metod edukacyjnych z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii Słowacji i Polski.  Dzięki tym pracom powstał model szkoleniowy, osadzony w filozofii empowerment, łączący 3 nowoczesne metodologie: Podejście Zorientowane na Rozwiązanie, Wideotrening Komunikacji oraz e-Learning.

 

Program szkolenia będzie obejmował między innymi:

 • empowerment w ujęciu praktycznym – co i w jakim stopniu może być pomocne w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
 • elementy e-Learningu i możliwości jakie daje w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
 • wybrane elementy wideotreningu komunikacji jako praktyczne narzędzia w pracy z rodzicami
 • podejście zorientowane na rozwiązanie – konkretne techniki pomocy w twórczym rozwiązywaniu problemów
 • elementy łączenia tych metod w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy
 • wypracowywanie własnych rozwiązań i udoskonaleń, wymiana dobrych praktyk

 Wszystkie zajęcia prowadzone będą wyłącznie metodami aktywnymi, w formie praktycznej, osadzone w realiach zawodowych uczestników, w urozmaiconej formie (zajęcia przy komputerach, z zastosowaniem nagrań video itd.) przez międzynarodowy zespół trenerów.

Kilka słów o projekcie Take a New Look:

Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnego, międzynarodowego modelu szkoleniowego dla specjalistów pracujących z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, przetestowanie go w dwóch krajach, opracowanie materiałów i podręcznika i w całości wykorzystywanie go (lub jego części) przez specjalistów w bezpośredniej pracy z rodzicami.

  

Czas i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-28 października 2007

w siedzibie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom,

w Krakowie, przy ul. Kasztanowej 4A.

 

Zgłoszenia na szkolenie i więcej informacji:

Anna Kaczmarska-Maderak

koordynator projektu Take a New Look

tel. +48 603 266 193

tel/fax: 12 429 65 54

email: a.kaczmarskamaderak@gmail.com 

lość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt współfinansowany z funduszu Socrates Grundtvig 1.1

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie