2007-10-01

Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM” – Senior Roku 2006 rozstrzygnięty!

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 26.09.2007 r. został oficjalnie rozstrzygnięty I Małopolski Plebiscyt "POZA STEREOTYPEM" - Senior Roku 2006.

 
Regulaminem Plebiscytu ustalono ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na dzień 03.09.2007 r. (decydowała data stempla pocztowego). W wyznaczonym regulaminowym terminie do Plebiscytu wpłynęło 38 zgłoszeń pisemnych. 1 nadesłane zgłoszenie nosiło datę stempla pocztowego po wyznaczonym terminie.
 
Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Plebiscytu, biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych; treść uzasadnienia – opis sylwetki, działalności kandydata oraz znaczenie zgłoszenia dla idei Plebiscytu, postanowiła przyznać
 
TYTUŁ „POZA STEREOTYPEM” - Senior Roku 2006
 
Panu
JÓZEFOWI GOŚCIEJ
Z MARCINKOWIC
ZGŁOSZONEMU PRZEZ  SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 
 
A także przyznać honorowe wyróżnienia następującym osobom:
 
1/
Pani
KRYSTYNIE GIL
z Krakowa
zgłoszonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 
2/
Pani
BARBARZE CIENIAWA
z Krakowa
zgłoszonej przez Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
 
3/
Pani
JOLANCIE KIERES
z Nowego Sącza
zgłoszonej przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
4/
Pani
ELŻBIECIE ŁOMNICKIEJ
z Łomnicy - Zdrój
zgłoszonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej
 
 
GRATULUJEMY!
 
Wręczenie tytułu oraz wyróżnień nastąpi podczas uroczystości organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które odbędzie się w Krakowie dnia 19 października 2007 roku o godzinie 11.00 w Sali Koncertowej Radia Kraków - Studio S5 (al. Słowackiego 22). Wszystkich zainteresowanych – laureatów, uczestników, instytucje zgłaszające powiadomimy
o szczegółach osobnym zaproszeniem.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie