2007-10-08

Program "Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną"

ROPS w Krakowie zaprasza do udziału w  programie „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie małopolskim”.

Przygotowaliśmy program szkoleniowo – warsztatowy przygotowujący „Lokalnych koordynatorów systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”, którzy podejmą działania na poziomie powiatów.

Założenia programu:

 
 • wrażanie standardów systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnych
  z ustawą o pomocy społecznej i rozporządzeniami w strukturach lokalnych województwa małopolskiego,
 • rozwijanie współpracy ponadresortowej oraz koordynacji podejmowanych działań na rzecz rodziny na poziomie lokalnym,
 • udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzinie, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy , w kierunku wzmocnienia funkcjonowania rodziny, w tym również powrotu dziecka umieszczonego poza rodziną,
 • rozwijanie kompetencji zawodowych służb systemu, szczególnie w zakresie prawnym oraz psychologiczno – pedagogicznym,
 • promowanie i tworzenie lokalnych programów i strategii pomocy dziecku
  i rodzinie .
 
 Program szkolenia „Lokalnych koordynatorów systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną” w 2007 r. obejmuje:

 

 • Prawne aspekty systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce – prowadzenie  Tomasz Gniadek – prawnik , specjalista z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz pomocy społecznej – w terminie 29.10.07 r., w godz. 9.00 – 16.30
 • Budowanie lokalnych strategii systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – prowadzenie Dobroniega Hanna Trawkowska – doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, w zespole Studium Pracy Socjalnej – w terminie 6.11.07r., w godz. 10.00 – 17.30 oraz 7.11.07r., w godz. 9.00 – 16.30.
 • Praca z rodziną –  prowadzenie Joanna Sakowska -  psycholog, edukator, superwizor zajęć edukacyjnych, krajowy koordynator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz Izabela Owczaruk – psycholog, współzałożyciel i kierownik Ośrodka Reintegracji Rodzin –  w terminie 21.11.07r., w godz. 10.00 – 17.30 oraz 22.11.07r., w godz. 9.00 – 16.30.

 

Zgodnie z założeniem programu w 2008 roku zaplanowano szereg szkoleń doskonalących kompetencje Koordynatorów oraz powstałych  struktur  na poziomie lokalnym.
 
Adresaci programu:
 
W pierwszej kolejności program adresowany jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Kandydat na Koordynatora powinien charakteryzować się:  doświadczeniem  w zakresie pracy z rodziną oraz dzieckiem w kryzysie, umiejętności analizowania i planowania działań na poziomie lokalnym, umiejętności współpracy oraz prowadzenia działań edukacyjnych. W roku 2008 przygotowani Koordynatorzy rozpoczną działania w kierunku rozwoju współpracy zespołów interdyscyplinarnych, których rolą będzie zdiagnozowanie aktualnego stanu oraz przystąpienie do budowania lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i rodziną obejmujących między innymi: system pomocy społecznej, oświaty, sądów, służby zdrowia i policji oraz przedstawicieli władz lokalnych.
 
Kandydatów przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zgłoszeń i przesłanej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1 do dnia 22.10.2007r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowo - konferencyjnej firmy AJU Archeion w Krakowie, przy ul. św. Filipa 23/6.
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Katarzyna Mimiec,
tel. 012/422-06-36.
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie