0000-00-00

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

05.11.2004 r. odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Seniorów „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.

05.11.2004 r. odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Seniorów „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.
Do uczestnictwa w spotkaniu, obok osób nagrodzonych, zaproszeni zostali wszyscy seniorzy, którzy wzięli udział w Konkursie.
Uroczystość odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Moliere” Kraków, ul. Szewska 4, o godz. 11.30.

W Programie:
- Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień;
- Część artystyczna: występ Zespołu „Lajkonik”, działającego przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Kraków - Nowa Huta, Koło nr 15;
- „Pogawędka” przy kawie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie