2008-06-02

Niecodzienne wydarzenie w Małopolsce

18 czerwca br., w sali konferencyjnej Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się organizowana przez WUP w Krakowie konferencja pn. "Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem, czyli ekonomia społeczna widziana z różnych perspektyw". Możliwości finansowania inicjatyw o charakterze społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie niesie Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Promocja Integracji Społecznej”. Prezentowane na spotkaniu projekty z dziedziny integracji społecznej, jako przykłady dobrych praktyk, mają zainspirować organizacje pozarządowe i inne podmioty z Małopolski, do inicjowania i realizacji podobnych przedsięwzięć, które mogą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patronat honorowy nad konferencją objął Metropolita Archidiecezji Krakowskiej – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister Rozwoju Regionalnego – Pani Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Nawara. Patronatem medialnym konferencję objęli: Telewizja Polska – Oddział Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, Tygodnik Powszechny oraz Portal internetowy Interia.pl.
Ponadto przewidujemy także udział innych mediów o zasięgu ogólnopolskim.
Na konferencji w roli prelegentów wystąpią:
• Cezary Miżejewski, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
• Dr Marek Rymsza – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
• Dr  Dobroniega Trawkowska - Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
• O. prof. Jan Kłoczowski – dominikanin, teolog, profesor filozofii- Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
• Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Pan Andrzej Martynuska przedstawi główne cele i założenia Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja Integracji Społecznej.
Konferencja ma charakter wielowymiarowy. Zaplanowano wystąpienia w/w prelegentów, jak również przewiduje się godzinny panel dyskusyjny z ich udziałem oraz prezentację projektów z zakresu integracji społecznej jako przykłady dobrych praktyk. Prezentacje zostaną wygłoszone przez następujące instytucje: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Fundacja Sławek, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenie Emaus oraz Centrum Integracji Społecznej w Toruniu.
Do udziału w konferencji zostały zaproszone: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, instytucje pozarządowe, jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, małopolscy burmistrzowie i wójtowie  oraz osoby ze środowisk akademickich.
Przewidywana liczba uczestników to około 500 osób, głównie z Małopolski.
Należy zaznaczyć iż Konferencja pn. "Krótka rozprawa między Panem, Wójtem
a Plebanem, czyli ekonomia społeczna widziana z różnych perspektyw". Możliwości finansowania inicjatyw o charakterze społecznym w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wydarzeniem innowacyjnym na skalę całego kraju, przede wszystkim ze względu na przedstawienie problemu integracji społecznej w aspekcie trzech środowisk: katolickiego, naukowego i świeckiego.
Szczegółowy program konferencji.
Zgłoszenia prosimy kierować do pana Arkadiusza Dudka, tel. 012 4240727, mail ardud@wup-krakow.pl

 

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie