2008-06-13

Wyniki konkursu fotograficzno - plastycznego dla rodzin zastępczych w Województwie Małopolskim "Moja Rodzina"

Uprzejmie informujemy, iż konkurs fotograficzno - plastyczny dla rodzin zastępczych w Województwie Małopolskim "Moja Rodzina" został rozstrzygnięty.

Komisja Konkursowa w składzie:


Jadwiga Pauli - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Danuta Wiecha - Stowarzyszenie "Pro Famila" w Krakowie
Mirosław Kwiatkowski - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

 

przyznała nagrody w 2 kategoriach:

W kategorii prac fotograficznych


Nagrodę Główną otrzymały albumy wykonane przez rodzeństwo Patrycji Naruszewicz i Bartłomieja Naruszewicza z miejscowości Zakrzów.

 

Wyróżnienie I otrzymał album wykonany przez Patrycję Budz, Paulinę Budz i Annę Kuśnierz z Rabki Zdrój.

 

Wyróżnienie II otrzymał album wykonany przez Bartłomieja Garba, Darię Maciasz, Sebastiana Maciasza, Kamilę Guzik, Weronikę Guzik, Erykę Antołek, Norberta Garba i Klaudię Garb z Rabki Zdrój.

 

W kategorii prac plastycznych:

 
I nagrodę
zdobyła praca Grażynki i Wojtusia Nalepa z Bielczy.

 

II nagrodę zdobyła praca Oli Czaji, Kamila Frysia i Sebastiana Frysia z Babic.

 

III nagrodę otrzymały prace Marcina Laskowskiego, Sandry i Samanty Galos
z Krakowa.
 

Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła o przyznaniu wyróżnień dla całych rodzin, za zaangażowanie w przygotowanie prac i największą ich ilość z danej rodziny. Tutaj nagrody otrzymują:

 

Kamil Fryś, Sebastian Fryś, Ola Czaja, Paweł Ciołczyk, reprezentujący rodzinę 
z Babic;

 

Małgosia Kocur, Daniel Łazarz, Wiktoria Kilian, reprezentujący rodzinę z Tarnowa,

 

Justyna Iwan, Joanna Iwan, Paweł Bilski, Justyna Bilska, reprezentujący rodzinę
z Wieliczki,

 

Aneta Kuśnierz, Julia Pawlik, Julia Palej, Weronika Pawlik, Natalia Palej, Bernadeta Pawlik, Ewelina Kuśnierz, reprezentujące rodzinę z Rabki Zdrój,

 

Krzysztof, Katarzyna, Magda, Marcin, reprezentujący rodzinę z Okocimia.

 

PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM DZIECIOM, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W KONKURSIE, ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE WŁOŻONE W PRZYGOTOWANIE PRAC,  A TAKŻE ICH OPIEKUNOM ZA WSPARCIE I MOBILIZACJĘ TALENTÓW.

 

 

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie