2008-06-30

Nabór ROPS.110-10/08 - lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. współpracy z podmiotami ekonomii Społecznej w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS.110-10/08

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:

 

Ireneusz Białkowski - Wyrzysk
Marta Bohdziewicz-Lulewicz – Kraków
Maciej Masłoń – Marcinkowice
Katarzyna Zientarska – Kraków


Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

Marta Bohdziewicz-Lulewicz – Kraków
Katarzyna Zientarska – Kraków

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie