2008-07-02

Nabór ROPS.110-4/08 - lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowy ds. projektu systemowego– nr ref. ROPS.110-4/08

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:


Barbara Bałazińska – Świątniki Górne
Elżbieta Zbroszczyk-Mocio – Kraków

 

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:


Barbara Bałazińska – Świątniki Górne
Elżbieta Zbroszczyk-Mocio – Kraków

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie