2010-01-12

Nowohucka Akademia Seniora

Nowohucka Akademia Seniora jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, która działa od lutego 2010 roku.

 

Akademia ma charakter ogólnodostępny i ogólnorozwojowy. Głównym założeniem działalności NAS jest aktywizacja i autokreacja osób starszych, propagowanie postaw prospołecznych oraz zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, iż prowadzona działalność umożliwia seniorom poszerzanie ich zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, a także przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

NAS organizuje ogólnorozwojowe i powszechnie dostępne zajęcia o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym m.in.:
• lektorat języka angielskiego – różne poziomy zaawansowania
• kurs komputerowy
• rękodzieło
• gimnastyka
• joga
a także:
• wykłady m.in.: z takich dziedzin jak medycyna, historia, sztuka, podróże, ekologia, prowadzone przez zaproszonych gości – ekspertów z danej dziedziny
• spotkania z kulturą czyli wyjścia do krakowskich instytucji kultury np. opera, filharmonia, muzea, teatry
• wycieczki

Wszystkie bieżące informacje na temat działalności NAS oraz szczegółowy program na dany rok akademicki znajduje się na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl

Nowohucka Akademia Seniora umożliwia swoim słuchaczom samorozwój oraz daje im poczucie przynależności i bezpieczeństwa poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym. Jednak największym jej atutem jest to, iż pozwala znaleźć swój dobry czas, bez względu na wiek.


Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
os. Centrum A, bl. 6 A
tel. 12 644 68 10 wew. 26
e-mail: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl
www.przyjacielenowejhuty.pl

Współorganizator:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1, Kraków 31– 949
tel.: 12 644 24 32
e-mail: biuro@krakownh.pl
www.krakownh.pl

 

 


 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie