2008-11-25

Konferencja Wojewódzka System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Służbie Dziecku Krzywdzonemu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Konferencję Wojewódzką pn. „System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Służbie Dziecku Krzywdzonemu”.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli szeroko rozumianego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, pracowników pomocy społecznej, sędziów i służby kuratorskiej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego. Konferencja jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawisku stosowania przemocy wobec dzieci. Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 17 grudnia 2008r. w Hotelu Millenium w Bochni, ul. Poniatowskiego 24.

Program konferencji można pobrać tutaj

Karta zgłoszenia jest dostępna tutaj.

Złoszenia są przyjmowane do dnia 10 grudnia, pocztą, na adres ROPS, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub faxem na numer 012 422 06 36 wew. 44.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie