2009-02-20

KONKURS DOTACYJNY 2009 - ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 02.04.2009 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa z zakresu polityki społecznej Więcej informacji znajduje się w zakładce organizacje pozarządowe/ otwarte konkursy ofert/ KONKURS DOTACYJNY 2009 - ROZSTRZYGNIĘTY
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie