2009-02-25

Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Praktyczne aspekty udzielania zamówień w świetle nowych rozwiązań systemowych określonych ustawą o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw". Szkolenie kierowane jest do kadry OPS i PCPR.   więcej - szkolenia w ramach PO KL
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie