2009-03-03

Uwaga! Zmiana godzin egzaminów na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Informacja dla osób, które ukończyły kurs specjalizacyjny w lutym 2009 r. w ramach  I edycji Projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"

Egzaminy na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, dla kandydatów którzy ukończyli kurs specjalizacyjny w lutym 2009 w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego TUR w Krakowie, w ramach I edycji Projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej" odbędą się w siedzibie OKU TUR, ul. Dietla 70 w następujących terminach:


Grupa I - 24 marzec 2009 (wtorek) godz. 9:00,
Grupa II - 26 marzec 2009 (czwartek) godz. 10:00,
Grupa III - 31 marzec 2009 (wtorek) godz. 9:00,
Grupa IV - 2 kwiecień 2009 (czwartek) godz. 10:00.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie