2009-05-28

Szkolenie z cyklu: Szkoła dla rodziców i wychowawców: "Program Wspierania Rodziny. Pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych".

Celem Programu jest wsparcie rodziny w jej funkcjach wychowawczych i profilaktycznych wobec dziecka. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do udzielania pomocy rodzicom w zakresie rozwoju ich umiejętności wychowawczych.

Uczestnicy zajęć (pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące z rodziną): uzyskują wiedzę na temat sposobu i specyfiki prowadzenia grupy, metod oraz technik pracy z rodzicami, uczą się jak w pełni wykorzystywać własne doświadczenie rodzicielskie i wychowawcze w pracy z rodziną, jak również zaznajamiają się z zasadami konstruowania scenariuszy zajęć, przygotowują własną ofertę zajęć dla rodziców dostosowaną do potrzeb danej grupy. Dzięki temu uczestnicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania rodziców do uczestnictwa w zajęciach służących rozwijaniu umiejętności wychowawczych, udzielania wsparcia rodzinom w sytuacjach problemowych.

Tematyka zajęć:

Prezentacja zajęć dla rodziców przy wykorzystaniu scenariuszy PWR - W tej części szkolenia uczestnicy mogą się zapoznać ze sposobem prowadzenia grupy i metodami pracy z rodzicami poprzez osobiste uczestnictwo- odwołują się do własnych doświadczeń rodzicielskich i wychowawczych.

Specyfika prowadzenia grup dla rodziców: metody i techniki wykorzystywane podczas zajęć, proces zachodzący w grupie, strategie pracy z oporem, zasady konstruowania scenariuszy zajęć - W tej części szkolenia zostają omówione metody prowadzenia zajęć zastosowane podczas prezentacji. Uczestnicy pracują w zespołach przygotowując scenariusze zajęć w oparciu o materiały PWR i własne pomysły.

Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników zajęć dla rodziców - W tej części szkolenia uczestnicy prowadzą zajęcia wykorzystując przygotowane wcześniej scenariusze. Pozostała część grupy bierze udział w prowadzonych przez nich zajęciach jako rodzice lub wychowawcy.

Metody organizacji grupy i motywowanie rodziców do udziału w zajęciach - W tej części szkolenia uczestnicy przygotowują własną ofertę zajęć dla rodziców i poszukują sposobów motywowania ich do skorzystania z tej oferty.

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi: praca w zespołach, odgrywanie scenek, symulowanie sytuacji zachodzących w grupie rodziców.

Szkolenie prowadzi mgr psycholog Aleksandra Karasowska, licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

Program Wspierania Rodziny uzyskał rekomendacje PARPA , w związku z tym na jego realizację można wykorzystać środki z Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2009, w godzinach 10:30 - 18:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, pokój nr 16.

Koszt udziału w trzydniowym szkoleniu wynosi 220,00 zł od osoby

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wydajemy zaświadczenia ze szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, jest uczestnictwo w całym szkoleniu.

Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do dnia 1 czerwca 2009 r. na adres ROPS ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub faxem pod nr 012 422-06-36 wew. 44, lub na e- mail: kaperlinska@rops.krakow.pl

Należność prosimy wpłacać do 1 czerwca 2009 na konto ROPS: Kredyt Bank S. A. II o/ Kraków 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
Z dopiskiem: "Szkolenie - Program Wspierania Rodziny"Dodatkowe informacje: 012 422-06-36 wew. 41 u Pani Karoliny Aperlińskiej, lub pod adresem
e- mail kaperlinska@rops.krakow.pl  

Pobierz
karta zgłoszenia

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie