2009-08-27

Doradztwo dla OPS i PCPR

Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznego doradztwa w zakresie opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradztwo adresowane jest do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje na stronie projektu
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie