2010-07-01

Bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe „Ekonomia społeczna”

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe „Ekonomia społeczna”. Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić umiejętności organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Podstawowy program studiów:

Studia obejmują 190 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów:

· Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy rozwoju

· Nauki społeczne

· Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

· Finanse i finansowanie przedsięwzięć społecznych

· Otoczenie prawne ekonomii społecznej

· Innowacje społeczne

· Seminarium dyplomowe

Organizacja zajęć
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie.

Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2010 r.

Miejsce zajęć
Zajęcia odbywać się będą w centrum Krakowa (piechotą 10 minut od Dworca PKP i PKS).

Termin rekrutacji
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 23 czerwca do 8 lipca 2010 roku.

Odpłatność za studia
Studia są całkowicie bezpłatne – ich koszt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie www.studia.msap.pl zakładka: Ekonomia Społeczna-EFS


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie