0000-00-00

Wojewódzkie Seminarium pn.: „Wczesna interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, zaprasza na wojewódzkie seminarium pn.: „Wczesna interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”.Seminarium odbędzie się 30 marca 2005r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 47a; w godzinach 11-15Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium:- telefoniczne (012/ 422-06-36; 426-91-00)- e-mail: biuro @ rops.krakow.pl lub btrybocka @ rops.krakow.pl - listownie na adres ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska1, do dnia 23.03.2005r. W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

„Wczesna interwencja - szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”
11.00 – 11.25 Rejestracja uczestników;Powitanie
11.25 – 11.45 Model opieki nad dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i jego rodziną w ośrodku wczesnej interwencji (Grażyna Kukulska – oligofrenopedagog, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu przew. nowotarskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
11.45 – 12.05 Wczesna pomoc medyczna i pierwsze kontakty lekarza z rodzicami )Urszula Stanik - lek.med. specjalista rehabilitacji medycznej
12.00 – 12.25 Rola psychologa w zespole wczesnej interwencji – formy pracy z dzieckiem i rodziną (Alina Kuza – psycholog)
12.25 – 13.00 Zajęcia przedprzedszkolne, jako forma psychopedagogicznego wspomagania dziecka z dysfunkcjami rozwoju (Agata Majewska – pedagog przedszkolny, oligofrenopedagog)
13.00 – 13.20 Przerwa
13.20 – 13.40 Rehabilitacja we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (Robert Jachymiak – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog)
13.40 – 14.00 Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna ( Małgorzata Kogut – logopeda)
14.00 – 15.00 Punkt Wczesnej Interwencji w Nowym Targu – zwiedzanie placówki, spotkanie z rodzicami


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie