2009-12-10

Skuteczna i aktywna integracja szansą eliminacji wykluczenia społecznego w regionie

„Skuteczna i aktywna integracja szansą eliminacji wykluczenia społecznego w regionie" to tytuł konferencji orgranizowanej przez ROPS w Krakowie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 r.
Szanowni Państwo

Mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn.: „Skuteczna i aktywna integracja szansą eliminacji wykluczenia społecznego w regionie", poświęconej realizacji Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25, w godzinach od 11.00 do 15.00.

Celem konferencji jest podsumowanie działań realizowanych w ramach projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL przez jednostki pomocy i integracji społecznej, w tym w szczególności omówienie rezultatów projektu szkoleniowego, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w roku 2009.

Jednocześnie pragnę, by spotkanie stało się okazją do promocji działań podejmowanych przez ROPS na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechniania współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z publicznymi służbami zatrudnienia.

Zbliżający się koniec roku pozwoli również na zbilansowanie efektów pracy Ośrodka w kontekście mijającego roku Rodzicielstwa Zastępczego oraz wprowadzenie w problematykę ubóstwa w związku z przypadającym na rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


Z wyrazami szacunku,


Wioletta Wilimska

Dyrektor

Do pobrania:
Program konferencji
Karta zgłoszenia
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie