2009-12-30

31 grudnia 2009 r. – dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że czwartek – Sylwester, 31 grudnia 2009 r. - jest dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2009 r.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie