2010-09-09

Cykl szkoleniowo-warsztatowy „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 48- godzinnym cyklu szkoleniowo-warsztatowym
Oferta jest skierowana do pracowników socjalnych, kadry wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Ramowy program szkolenia zawiera zasady i metody pracy w tym podejściu oraz praktyczne ćwiczenia na poziomie podstawowym w zakresie:

• Przedstawienie SFA
• Nawiązanie relacji z klientem, pierwszy etap rozmowy ukierunkowanej na rozwiązania
  • budowanie współpracy z klientem, nawet tym trudnym
  • rozpoznawanie i wydobywanie zasobów klienta
  • od problemu do celu – rozmowa ukierunkowana na budowanie rozwiązań, a nie rozwiązanie problemów
  • ustalanie celów – cechy dobrze określonego celu, towarzyszenie klientow w formułowaniu jego celów
  • technika skalowania
  • badanie i eksploracja wyjątków
  • motywowanie, wzmacnianie zmian
  • prowadzenie konsultacji ukierunkowanej na rozwiązanie
  • udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych
  • analiza własnych zasobów i celów w pracy z klientem/pracownikiem/uczniem

 
Metody pracy: ćwiczenia aktywne na forum grupy (burza mózgów, dyskusje grupowe, odgrywanie ról), praca w małych grupach, analiza filmów szkoleniowych oraz materiałów filmowych z sesji z klientem, wykłady, prezentacje multimedialne.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych „Plus” ul. Dobrego Pasterza 21A /46
w Krakowie, w terminach:
 
23-24 wrzesień 2010, w godzinach 9:00-15:00
7-8 październik 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00
21-22 październik 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00

 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Zajęcie prowadzone są przez dwóch instruktorów. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem (12) 422 06 36 w. 21.

 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie