2010-10-04

Seminarium pt: "Nowoczesne funkcjonowanie placówki pomocy społecznej"

W dniach 27-29 września 2010 r. w Krynicy Zdrój odbyło się seminarium pt: „Nowoczesne funkcjonowanie placówki pomocy społecznej”. Spotkanie o charakterze regionalnym zrealizowano i sfinansowano w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”. Więcej...
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie